کد pc-389  
عنوان تعلیم و تربیت  
عکاس آزاده سیفی  
نوع رنگی  
مکان عکاسی مدرسه استثنایی گلها (شیراز)  
شرکت در جشنواره ها جشنواره سراسری عکس معلولیت و معنویت  
تاریخ ثبت در بانک 21 بهمن 1394  
فایل پیوست
تصویر