کد pc-388  
عنوان روشنایی  
عکاس حمیدرضا مجیدی  
نوع رنگی  
مکان عکاسی شلمچه  
تاریخ ثبت در بانک 21 بهمن 1394  
فایل پیوست
تصویر