کد pc-387  
عنوان یا ابالفضل(ع)  
عکاس ابوذر بذری دریاسری  
نوع رنگی  
مکان عکاسی فومن  
نوع سوژه فریبا معصومی هنرمند معلول  
شرکت در جشنواره ها جشنواره سراسری عکس معلولیت و معنویت  
تاریخ ثبت در بانک 21 بهمن 1394  
فایل پیوست
تصویر