کد pc-34317  
عنوان به مناسبت روز جهانی موزه و هفته میراث فرهنگی  
نوع رنگی  
نوع سوژه پوستر  
توضیحات پنجمین سال گرامیداشت روز موزه و معلولیت همراه با نشست تخصصی
به صورت پخش زنده اینترنتی
شنبه سوم خرداد ماه 1399 ساعت: 11-12/30
سالن کنفرانس موزه ظروف سلطنتی مجموعه فرهنگی تاریخی سعد آباد  
تاریخ ثبت در بانک 21 تیر 1399  
فایل پیوست
تصویر