کد pc-25794  
عنوان ایستادن هنر ماست  
نوع رنگی  
نوع سوژه پوستر  
توضیحات مجتمع نیکوکاری توان یابان
به مناسبت 12 آذر 98
روز جهانی معلولان  
تاریخ ثبت در بانک 5 اسفند 1398  
فایل پیوست
تصویر