کد pc-1415  
عنوان آوای نگاه- نشریه انجمن خانواده ناشنوایان ایران  
نوع رنگی  
محل نگهداری بنیاد پژوهشهای ناشنوایان ایران  
تاریخ ثبت در بانک 22 فروردین 1395  
فایل پیوست
تصویر