کد pc-1412  
عنوان هنرستان فنی و حرفه ای ناشنوایان نظام مافی  
نوع سیاه سفید  
محل نگهداری بنیاد پژوهشهای ناشنوایان ایران  
تاریخ ثبت در بانک 22 فروردین 1395  
فایل پیوست
تصویر