کد pc-1408  
عنوان مراسم گرامیداشت جولیا سمیعی- قبرستان کاتولیکها- اردیبهشت 1387  
نوع رنگی  
مکان عکاسی تهران- قبرستان کاتولیکها-مراسم گرامیداشت جولیا سمیعی  
محل نگهداری بنیاد پژوهشهای ناشنوایان ایران  
تاریخ ثبت در بانک 22 فروردین 1395  
فایل پیوست
تصویر