کد pc-1405  
عنوان فریدون خلیلی-قبرستان کاتولیکها-مراسم بزرگداشت جولیا سمیعی  
نوع رنگی  
مکان عکاسی تهران- قبرستان کاتولیکها-مراسم گرامیداشت جولیا سمیعی  
محل نگهداری بنیاد پژوهشهای ناشنوایان ایران  
تاریخ ثبت در بانک 22 فروردین 1395  
فایل پیوست
تصویر