کد pc-1400  
عنوان محسن لوح موسوی-قبرستان کاتولیکها-مراسم گرامیداشت جولیا سمیعی-اردیبهشت 1378  
نوع رنگی  
مکان عکاسی تهران- قبرستان کاتولیکها-مراسم گرامیداشت جولیا سمیعی  
محل نگهداری بنیاد پژوهشهای ناشنوایان ایران  
تاریخ ثبت در بانک 22 فروردین 1395  
فایل پیوست
تصویر