کد pr-41612  
نام یوسف  
نام خانوادگی رستمی  
وضعیت جسمی فقدان حرکتی  
نوع فعالیت علمی-فرهنگی ، اجتماعی  
زبان فارسی  
اهم فعالیت ها بنیانگذار رادیو توان و مسئول بخش پشتیبانی فنی  
کشور ایران  
استان تهران  
شهر تهران  
تاریخ ثبت در بانک 22 مهر 1399  
فایل پیوست
تصویر
 
تصویر