کد pr-41609  
نام شهراد  
نام خانوادگی جاویدنیا  
وضعیت جسمی فقدان حرکتی  
نوع فعالیت هنری  
زبان فارسی  
مهارت تهیه کننده و کارگردان صدا و سیما  
کشور ایران  
استان تهران  
تاریخ ثبت در بانک 21 مهر 1399