کد pr-24094  
نام آلیس  
نام خانوادگی کاگزول  
وضعیت جسمی ناشنوا  
زبان انگلیسی  
متن زندگی نامه آلیس در دو سالگی به آبله مرغان مبتلا شد و شنوایی و قدرت حرف زدن خود را از دست داد. آلیس کاگزول و شش دانش‌آموز دیگر وارد مدرسه‌ای شدند که بعدها در سال 1817 مدرسه ناشنوایان آمریکا نام‌گذاری شد. آلیس در سن 25 سالگی، در سی آم دسامبر 1380، درست سیزده روز پس از مرگ پدرش، از دنیا رفت. از آلیس به عنوان الهام بخش گالودت و اولین شاگرد ناشنوا یاد می‌شود و مجسمه او در مدرسه و دانشگاه گالودت به همراه معلمش توماس هاپکینز گالودت گذاشته شده است.
منبع: افق اندیشه، سال چهارم، شماره هفت، اسفندماه 1396  
تاریخ ثبت در بانک 28 مرداد 1398