کد pr-23744  
نام حیدر  
نام خانوادگی بنایی  
وضعیت جسمی فقدان حرکتی  
نوع فعالیت علمی-فرهنگی ، اجتماعی  
زبان فارسی  
تحصیلات مهندس  
کشور ایران  
استان تهران  
متن زندگی نامه جانباز مهندس حیدر بنایی، سرتیپ بازنشسته نیروی انتظامی است. او که در آغاز دهه شصت، در اثر حادثهای تروریستی دچار قطع نخاع شده است، یکی از پیگیرترین افراد در اجرای مناسبسازیهای شهری و اماکن عمومی است. سرتیپ مهندس بنایی علاوه بر برپایی دورههای مختلف آموزشی در نهادهای مختلفی از جمله خطوط هواپیمایی ملی ایران، در بسیاری از ستادهای مناسبسازی کشوری حضوری فعال دارد. مهندس بنایی امیدوار است که شهردار جدید تهران، به دلیل تخصصی که در حوزه شهری دارد، بتواند در زمینه مناسبسازی شهری اقدامات موثر و ماندگاری داشته باشد.
مصاحبه کامل در مجله توان یاب شماره 71 قابل دسترسی است.

منبع: توان یاب شماره 71، بهار 1398، ص 13-17
 
تاریخ ثبت در بانک 7 خرداد 1398