کد sr-44379  
عنوان اول تأثیر ورزش صبحگاهی در کاهش تمایلات پرخاشگری کودکان عقب مانده ذهنی آموزش پذیر  
نویسنده باقر غباری بناب  
نویسنده محمد نبوی  
نوع کاغذی ، الکترونیک  
مقاله نشریه روانشناسی و علوم تربیتی  
شماره پیاپی سال 33، شماره یک  
سال 1382شمسی  
شماره صفحه (از) 139  
شماره صفحه (تا) 154  
زبان فارسی  
موضوعات ورزش صبحگاهی، پرخاشگری، کودکان عقب مانده ذهنی خفیف، عقب ماندگی ذهنی، سازگاری با گروه همسالان، طرح اندازه های مکرر  
تاریخ ثبت در بانک 14 دی 1399  
فایل پیوست
تصویر