کد sr-44378  
عنوان اول تأثیر تمرینات جسمانی و هماهنگی بر کاهش اختلالات رفتاری کودکان کم توان ذهنی  
نویسنده یوسف یاوری  
نویسنده مهران سلیمانی  
نویسنده رقیه فخرپور  
نویسنده مریم اسدی فارسان  
نوع کاغذی ، الکترونیک  
مقاله نشریه مطالعات ناتوانی  
شماره پیاپی دوره 4، شماره 8  
سال 1393شمسی  
ماه تابستان  
شماره صفحه (از) 52  
شماره صفحه (تا) 59  
زبان فارسی  
تاریخ ثبت در بانک 14 دی 1399  
فایل پیوست
تصویر