کد sr-44335  
عنوان اول تأثیر هشت هفته تمرینات ترکیبی بر راستای زانوی دختران نوجوان کم توان ذهنی  
نویسنده شیما حسن پور  
نویسنده عفت بمبئی چی  
نویسنده نادر رهنما  
نویسنده محمد مشهدی  
نوع کاغذی ، الکترونیک  
مقاله نشریه هشتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی  
سال 1393شمسی  
ماه بهمن و اسفند  
تاریخ ثبت در بانک 7 دی 1399  
فایل پیوست
تصویر