کد sr-41603  
عنوان اول Teaching Home Cleaning Skills to a Blind Client  
نویسنده Sharon L. Brueske  
نویسنده Anthony J. Cuvo  
نوع کاغذی  
مقاله نشریه Journal of Visual Impairment & Blindness  
شماره پیاپی Volume 79 Issue 1  
سال 1985میلادی  
ماه January  
زبان انگلیسی  
تاریخ ثبت در بانک 15 مهر 1399