کد sr-41602  
عنوان اول Software Review: The Audio Tutorial Braille Game  
نویسنده Bill Davis  
نوع کاغذی  
مقاله نشریه Journal of Visual Impairment & Blindness  
سال 1985میلادی  
ماه January  
زبان انگلیسی  
تاریخ ثبت در بانک 15 مهر 1399