کد sr-39496  
عنوان اول Highly Qualified Personnel and Implications for Teachers of Students who are Visually Impaired  
نویسنده Tilly R. Steele  
نویسنده Lynn Fox  
نویسنده Beth Harris  
نوع کاغذی  
مقاله نشریه Journal of Visual Impairment & Blindness  
شماره پیاپی Volume 100 Issue 10  
سال 2006میلادی  
ماه October  
زبان انگلیسی  
تاریخ ثبت در بانک 25 شهریور 1399