کد sr-39491  
عنوان اول A Call to Action: Are we Ready for Related Services? Do we Want to Be?  
نویسنده Kay Alicyn Ferrell  
نویسنده Sharon Zell Sacks  
نوع کاغذی  
مقاله نشریه Journal of Visual Impairment & Blindness  
شماره پیاپی Volume 100 Issue 10  
سال 2006میلادی  
ماه October  
زبان انگلیسی  
تاریخ ثبت در بانک 25 شهریور 1399