کد sr-29092  
عنوان اول پسر اتیسمی که معلم شد  
نویسنده فرید دادجو  
نوع کاغذی ، الکترونیک  
مقاله نشریه آوای اتیسم  
شماره پیاپی 5  
سال 1397شمسی  
ماه بهار و تابستان  
شماره صفحه (از) 41  
زبان فارسی  
تاریخ ثبت در بانک 29 اردیبهشت 1399  
فایل پیوست
تصویر