کد sr-23752  
عنوان اول در گفت‌وگو با نازین و کامبیر، مطرح شد؛ هماهنگی روانی و فکری، مهم‌تر از شباهت‌های جسمی در زندگی است  
نوع کاغذی  
مقاله نشریه توان یاب  
شماره پیاپی 71  
سال 1398شمسی  
ماه بهار  
شماره صفحه (از) 47  
شماره صفحه (تا) 50  
زبان فارسی  
تاریخ ثبت در بانک 8 خرداد 1398  
فایل پیوست
تصویر