کد sr-23362  
عنوان اول داستان سیب  
نوع کاغذی  
مقاله نشریه آوای خاموشان  
شماره پیاپی 1  
سال 1397شمسی  
ماه نوروز  
شماره صفحه (از) 29  
زبان فارسی  
توضیحات داستان سیب، آوای خاموشان، سال اول، شماره 1، نوروز 1397، ص29  
تاریخ ثبت در بانک 25 دی 1397  
فایل پیوست
تصویر