کد sr-23360  
عنوان اول شعری از مینوش احمدی  
نوع کاغذی  
مقاله نشریه آوای خاموشان  
شماره پیاپی 1  
سال 1397شمسی  
ماه نوروز  
شماره صفحه (از) 30  
زبان فارسی  
توضیحات شعری از مینوش احمدی، آوای خاموشان، سال اول، شماره 1، نوروز 1397، ص30  
تاریخ ثبت در بانک 25 دی 1397  
فایل پیوست
تصویر