کد cf-22567  
عنوان بزرگداشت مراسم روز جهانی معلولان در مجتمع رعد  
تاریخ 1396/09/12شمسی  
برگزار کننده مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد  
محل برگزاری تهران  
توضیحات بزرگداشت مراسم روز جهانی معلولان در مجتمع رعد
توان‌یاب، ش67، ص47  
تاریخ ثبت در بانک 28 آبان 1397  
فایل پیوست
تصویر