کد cf-22566  
عنوان نخستین جشنواره توان‌تک  
تاریخ 1396/09/21شمسی  
محل برگزاری مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد  
توضیحات نخستین جشنواره توان‌تک در رعد برگزار شد و گزارشی درباره این جشنواره با عنوان «فناوری اطلاعات فصلی نوین در اشتغال توان‌یابان» در مجله توان‌یاب (شماره 67، ص 52-53) آمده است.  
تاریخ ثبت در بانک 28 آبان 1397  
فایل پیوست
تصویر