کد co-29487  
عنوان مرکز خیریه عمل(تهران)  
نوع خصوصی  
دامنه فعالیت استانی  
زبان فارسی  
تلفن 2410399-2413475  
کشور ایران  
استان تهران  
شهر تهران  
نشانی خ ولیعصر زعفرانیه خ آصف خ شهید بهزادی کوچه میرزایی  
درباره وضعیت ثبتی: مستقل  
تاریخ ثبت در بانک 1 خرداد 1399