کد co-29486  
عنوان موسسه خیریه ابوتراب(تهران)  
نوع خصوصی  
دامنه فعالیت استانی  
زبان فارسی  
کشور ایران  
استان تهران  
شهر تهران  
نشانی خ خالداسلامبولی نبش خ یازدهم ساختمان95 طبقه اول واحد یک  
تاریخ ثبت در بانک 1 خرداد 1399