کد co-29484  
عنوان آسایشگاه سالمندان ارتدکس روسی(تهران)  
نوع خصوصی  
دامنه فعالیت استانی  
زبان فارسی  
تلفن 8826640  
کشور ایران  
استان تهران  
شهر تهران  
نشانی خ دکتر مفتح-کوچه عطارد پلاک 2  
درباره وضعیت ثبتی: مستقل  
تاریخ ثبت در بانک 1 خرداد 1399