کد br-2415  
عنوان اول چراغ آگاهیت را روشن نگه دار ! اندیشیدن به پرسش های ناممکن ! ( جلد چهارم )  
نویسنده پیمان آزاد  
ناشر ذهن آویز  
محل نشر تهران  
نوبت چاپ 1  
تعداد جلد 1  
تعداد صفحه 326  
زبان فارسی  
برگرداندن به بریل سلامی  
محل چاپ بریل مجتمع خدمات نابینایان رودکی (ریحانه)  
سال چاپ بریل 1394شمسی  
تعداد صفحه بریل 326  
موضوعات خودشناسی - روان شناسی  
محل نگهداری مجتمع خدمات نابینایان رودکی (ریحانه)  
تاریخ ثبت در بانک 7 اردیبهشت 1395