کد br-23966  
عنوان اول بدجنسی‌های گرگ کوچولو جلد اول  
ناشر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان  
محل نشر تهران  
زبان فارسی  
چکیده داستانی برای کودکان و نوجوانان و با خط بریل برای نابینایان با مشخصات زیر منتشر شده است:
کتابچه بدجنسی‌های گرگ کوچولو، جلد اول، با خط بریل، تهران، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، قطع خشتی بزرگ.  
محل نگهداری دفتر فرهنگ معلولین  
تاریخ ثبت در بانک 26 تیر 1398  
فایل پیوست
تصویر