کد br-23867  
عنوان اول هندسه عصر حجری  
ناشر کانون پرورش فکری و کودکان و نوجوانان  
محل نشر تهران  
زبان فارسی  
چکیده این کتاب به خط بریل و در دو جلد شامل شش قصه با این اسامی است:
هندسه عصر حجری (کره)؛ هندسه عصر حجری (خط)؛ هندسه عصر حجری (دایره)؛ هندسه عصر حجری (مثلث)؛ هندسه عصر حجری (مربع)؛ هندسه عصر حجری (مکعب).
این داستان‌ها از مجموعه ماجراهای نابغه عصر حجر است که توسط جری بایلی و فلیسیا لاو؛ و ترجمه مجید عمیق و تصویرگری مایک فیلیپس برای کودکان و نوجوانان ایرانی توسط کانون پرورش فکر کوکان و نوجوانان آماده شده است.  
تاریخ ثبت در بانک 22 تیر 1398  
فایل پیوست
تصویر
 
تصویر