کد bk-23531  
نوع کاغذی  
عنوان The Linguistics of British sifn Language: An Interoduction  
نویسنده Rachel Sutton  
ناشر Cambridge University Press  
سال انتشار 2013میلادی  
تعداد صفحه 299  
زبان انگلیسی  
قطع وزیری  
چکیده زبان‌شناسی زبان اشاره بریتانیایی

دفتر فرهنگ معلولین

بنسی وول و راسل سُتون سپنس درصدد برآمده‌اند به بررسی جوانب کلی و ابعاد اصلی زبان اشاره بریتانیایی پرداخته و کتاب حاضر را تدوین کرده‌اند.

The Linguistics of British sifn Language: An Interoduction و Rachel Sutton – Spence and Bencie woll, Cambridge university press, 2013, 299p.

این کتاب شامل سیزده مبحث است: جنبه‌های زبان شناختی زبان اشاره؛ زمینه‌های اجتماعی زبان اشاره بریتانیایی (BSL)، اشارات گویای مفاهیم انتزاعی و نام‌ها؛ پرسش‌ها و مشکلات؛ روش و مدل و جنبه‌های مهم BSL، شیوه به دست آوردن علائم و نشانه‌ها، ساختار مفاهیم، روش بنیان و تأسیس و شیوه آغاز آن؛ علائم گویای نام‌ها، شیوه آموزش.  
تاریخ ثبت در بانک 17 بهمن 1397  
فایل پیوست
تصویر