کد au-2411  
عنوان اول الیدور  
نویسنده آلن گارنر  
مترجم شهرام رجب زاده  
گوینده فرزانه قندریز  
محل نشر تهران  
تعداد جلد 1  
تعداد صفحه 223  
زبان فارسی  
محل ضبط مرکز نابینایان رودکی (ریحانه)  
سال ضبط 1394شمسی  
حامل سی دی  
نوع ضبط آزاد  
مدت 06:0  
موضوعات داستانهای انگلیسی -قرن 20م.  
تاریخ ثبت در بانک 7 اردیبهشت 1395