کد au-2408  
عنوان اول طالقانی و دگرگونی تاریخ:پژوهشی در اسناد و اندیشه ها  
نویسنده محمدحسین میرابوالقاسمی  
گوینده زهرا محمدی  
ناشر قلم  
محل نشر تهران  
تعداد جلد 1  
تعداد صفحه 669  
زبان فارسی  
محل ضبط مرکز نابینایان رودکی (ریحانه)  
سال ضبط 1394شمسی  
حامل سی دی  
نوع ضبط آزاد  
مدت 20:0  
موضوعات طالقانی،سید محمود،1389-1358،-سرگذشتنامه. ، مجتهدان و عما-ایران-سرگذشتنامه.  
تاریخ ثبت در بانک 7 اردیبهشت 1395