کد wb-27293  
عنوان بانک اطلاعات توانبخشی ایران  
نشانی وب سایت www.rehab.uswr.ac.ir  
وابسته به دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی  
گرايش معلولیت و معلولان  
زبان فارسی  
موضوعات معرفی پایگاه‌ها ، 1. انجمن‌های توانبخشی ، 2. تجهیزات ، 3. مدارس معلولین ، 4. مراکز ، 5. اطلاعات و مدارک علمی ، 6. نیروی انسانی  
آدرس دفتر مرکزی تهران  
معرفی اجمالی معرفی اجمالی:
به منظور اطلاع رسانی گسترده در زمینه فعالیتهای علمی، آموزشی، پژوهشی، درمانی، حمایتی و . . . . در توانبخشی در سطح کشور بانک اطلاعات توانبخشی ایران در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی به مرحله اجرا در آمده است. این بانک اطلاعاتی مشتمل بر 20 پایگاه مختلف می باشد و نیازهای اطلاعاتی طیف وسیعی از کاربران اعم از متخصصین ودانشجویان رشته های مختلف توانبخشی، مربیان مدارس استثنایی وکارشناسان مراکز توانبخشی مدیران و برنامه‌ریزان کلان کشور معلولین و خانواده معلولین و . . . . . . را شامل می شود. این بانک اطلاعاتی از سال گذشته به صورت لوح فشرده ارائه شده وبخشی از این بانک هم اکنون با 6000 رکورد اطلاعاتی در اینترنت قرار گرفته است و در عین حال همچنان در حال تکمیل می باشد.

معرفی بانک اطلاعات توانبخشی ایران
بانک اطلاعات توانبخشی ایران با هدف اطلاع رسانی جامع در مورد فعالیتهای علمی، پژوهشی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی در زمینه توانبخشی در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی راه اندازی شده است. این مجموعه همچنین فعالیتهای درمانی، حمایتی، آموزشی و فرهنگی موجود در کشور را برای استفاده معلولین و خانواده های آنها اطلاع رسانی میکند.
بانک اطلاعات توانبخشی ایران در معاونت پژوهشی و با مشارکت و مشورت اساتید دانشگاه و مدیریت مهندس فاطمه اسکروچی طراحی شده و به مرحله اجرا درآمده است.
 
تاریخ ثبت در بانک 14 اردیبهشت 1399