کد wb-17834  
عنوان انجمن حمایت از افراد مبتلا به فلج مغزی (c.p)  
مسئول محمد رضا مقیسه  
نشانی وب سایت www.cpiran.ir  
زبان فارسی  
تلفن دفتر مرکزی 02188900437  
آدرس دفتر مرکزی تهران  
تاریخ ثبت در بانک 10 دی 1396