کد ts-7  
عنوان اول اثر آموزش مهارت های ارتباطی بر بهبودی مهارت های ارتباطی کودکان ناشنوا  
نویسنده حمید پورجعفر  
دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قائنات  
مقطع کارشناسی  
سال دفاع 1393شمسی  
زبان فارسی  
نمایه ناشنوایان  
تاریخ ثبت در بانک 14 بهمن 1394