کد ts-64  
عنوان اول بررسی ارتباط کیفیت دلبستگی و شادکامی با تاب آوری در والدین کودکان ناشنوای شهر بیرجند  
نویسنده عباس مردانی  
نوع کاغذی  
دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بیرجند  
مقطع کارشناسی ارشد  
سال دفاع 1394شمسی  
زبان فارسی  
تاریخ ثبت در بانک 15 بهمن 1394