کد ts-55  
عنوان اول بررسی اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر افزایش عزت مفس دانش آموزان پسر ناشنوای مقطع راهنمایی و دبیرستان مدارس شهر اراک  
نویسنده مجید عزیزی  
نوع کاغذی  
دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساوه  
مقطع کارشناسی ارشد  
سال دفاع 1391شمسی  
زبان فارسی  
تاریخ ثبت در بانک 15 بهمن 1394