کد ts-53  
عنوان اول بررسی اثربخشی آموزش تلقیح استرس(SIT)مایچن بام بر افزایش سرسختی روانشناختی والدین کودکان ناشنوا و نابینا  
نویسنده غزال محمدپور  
نوع کاغذی  
دانشگاه دانشگاه آزا داسلامی، واحد قوچان  
مقطع کارشناسی ارشد  
سال دفاع 1390شمسی  
زبان فارسی  
تاریخ ثبت در بانک 15 بهمن 1394