کد ts-45588  
عنوان اول مجموعه ورزشی معاولین با رویکرد روانشناسی محیط  
نویسنده محسن نعمت الهی  
استاد راهنما حسین سلطانزاده  
نوع کاغذی  
دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین  
مقطع کارشناسی ارشد  
سال دفاع 1393شمسی  
زبان فارسی  
تاریخ ثبت در بانک 14 خرداد 1400