کد ts-45586  
عنوان اول طراحی دبستان و مرکز فرهنگی نابینایان با رویکرد ادراک فضا  
نویسنده کیانا راسخ  
استاد راهنما حسین سلطانزاده  
نوع کاغذی  
دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین  
مقطع کارشناسی ارشد  
سال دفاع 1394شمسی  
زبان فارسی  
تاریخ ثبت در بانک 10 خرداد 1400