کد ts-45584  
عنوان اول طراحی مرکز توانبخشی و نگهداری کودکان کم توان ذهنی با رویکرد روانشناسی محیط ( با تاکید بر تاثیر نور روز بر روند درمان)  
نویسنده کتایون حسینیان رودسری  
استاد راهنما ایمان رئیسی  
نوع کاغذی  
دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین  
مقطع کارشناسی ارشد  
سال دفاع 1394شمسی  
زبان فارسی  
تاریخ ثبت در بانک 10 خرداد 1400