کد ts-41  
عنوان اول استفاده از نقاشی درکاهش مشکلات هیجانی کودکان ناشنوا  
نویسنده لیلی محتشم  
نوع کاغذی  
دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی  
مقطع کارشناسی ارشد  
سال دفاع 1384شمسی  
زبان فارسی  
تاریخ ثبت در بانک 15 بهمن 1394