کد ts-4  
عنوان اول آموزش زبان به ناشنوایان از طریق نوشتار  
نویسنده افسانه اردستانی  
استاد راهنما محمدرضا ابراهیمی  
اسناد مشاور نازنین سوادکوهی  
دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی  
مقطع کارشناسی ارشد  
رشته زبان و ادبیات فرانسه  
سال دفاع 1392شمسی  
زبان فارسی  
نمایه ناشنوایان  
تاریخ ثبت در بانک 14 بهمن 1394