کد ts-30  
عنوان اول ارتباط بین توصیف بدنی فعالیت بدنی وسازگاری اجتماعی دانش آموزان ناشنوا دوره متوسطه استانهای جنوب شرق  
نویسنده لیلی علیرضایی موسی آبادی  
نوع کاغذی  
دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات کرمان  
مقطع کارشناسی ارشد  
سال دفاع 1392شمسی  
تاریخ ثبت در بانک 15 بهمن 1394