کد ts-23  
عنوان اول اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی و برنامه مداخله ای آموزش منطقی هیجانی رفتاری بر سلامت روان و فرزند پروری والدین کودکان ناشنوا و آهسته گام  
نویسنده آذر متین  
نوع کاغذی  
دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی  
مقطع دکتری  
سال دفاع 1391شمسی  
زبان فارسی  
تاریخ ثبت در بانک 14 بهمن 1394