کد ts-21  
عنوان اول اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بر افزایش صمیمیت زوجهای ناشنوای شهر شیراز  
نویسنده مرضیه آل محمد  
استاد راهنما سهیلا جاهدی  
اسناد مشاور نازنین هنر پروران  
نوع کاغذی  
دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد مرودشت  
مقطع کارشناسی ارشد  
سال دفاع 1390شمسی  
زبان فارسی  
چکیده پژوهش حاضر به بررسی اثر بخشی آموزش مهارتهای زندگی(ارتباط موثر) بر افزایش صمیمت زوجهای ناشنوا پرداخته است. جامعه پژوهش عبارت بود از کلیه زوجهای ناشنوای ثبت نام شده در کانون ناشنوایان شیراز در سال 1389 که کاهش شنوایی شان بیش از 40 دسی بل بود نمونه پژوهش شامل 20 زوج ناشنوا است که از بین زوجهایی که حاضر به شرکت در مطالعه شدند بصورت تصادفی انتخاب شده اند و بر اساس جایگزینی تصادفی پس از پاسخگویی به پیش آزمون در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه سنجش صمیمت اولیاء (1385) استفاده گردید.  
تاریخ ثبت در بانک 14 بهمن 1394